Patientombudsmannen

Läs om hur specialiserad vård fungerar i Sverige och vad du kan göra får att få rätt vård i rätt tid

Här finner du länkar till information om vad som gäller i varje region. Du har enligt lag rätt att få hjälp av din region inom vårdgarantin

Det finns i princip två olika sätt som Sveriges regioner organiserar vård på olika sätt: i egen regi, upphandlad vård eller fri etablering.

Läs om lagar om fritt vårdval och tillgänglig vård