Vårdgaranti

Vårdgarantin är lag i Sverige. Den ingår i Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns dock ingen sanktion, dvs. det kostar inte regionerna något i form av böter eller liknande att bryta mot lagen. Inte heller får du som patient någon ersättning om regionen bryter mot lagen.

Det finns idag 200.000 patienter i Sverige som väntar på att få möte specialistläkare eller att få genomgå operation eller behandling i mer än tre månader, i strid med vårdgarantin i Hälso- och sjukvårdslagen.

Regioner som tillämpar fritt vårdval har i allmänhet lägre andel patienter som väntat länge än vad vårdgarantin tillåter än de som inte har fritt vårdval. Det gäller för de flesta diagnoser.

Sveriges kommuner och regioner för månadsvis statistik över väntetiderna för en rad diagnoser per region i Sverige. Du kan själv söka fram statistik för specialiserad vår här: https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikspecialiseradvard.54401.html

Detta säger vårdgarantin

Du ska inom tre dagar få en bedömning av en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal, t.ex. en sjuksköterska eller fysioterapeut.

Om den som gjort din bedömning bedömer att du behöver specialiserad vård, ska du få en remiss till en specialistmottagning som ska ge dig ett första besök inom 90 dagar.

Om den som gör specialistbedömningen bedömer att du behöver en operation eller annan behandling för ditt tillstånd ska operationen eller behandlingen påbörjas inom ytterligare 90 dagar.