Olika sätt att organisera vård

Det finns i princip två olika sätt som Sveriges regioner organiserar vård på olika sätt: i egen regi, upphandlad vård eller fri etablering. Alla regioner i Sverige genomför specialistvård i egen regi i varierande grad. Vissa regioner utför i stort sett all specialistvård i egen regi, medan några bara utför den mest komplicerade vården i egen regi och låter privata aktörer utföra enklare specialiserad vård.

Vård i egen regi

De flesta regioner i Sverige bedriver en stor del av vården i egen regi. Politiskt styrs dessa regioner ofta av Socialdemokraterna. Vård i egen regi kan ibland kombineras med upphandling där privata vårdgivare får möjlighet att inkomma med anbud för t.ex. ett antal 1000 knäoperationer som regionen beräknar ska behövas inom en viss tidsrymd. Den som begär lägst ersättning får uppdraget.

Fri etablering

I regionerna Stockholm, Uppsala, Jönköping och Skåne tillämpas fri etablering för ett stort antal specialiserade vårdområden. Det innebär att vilket företag som helst får etablera sig och erbjuda vård i regionen så länge de uppfyller de kriterier som regionen sätter upp. Ersättningen är fast, dvs alla får lika mycket betalt för samma behandling och det är upp till vårdföretagen att bedriva verksamheten så att lönsamhet uppstår.