Det svenska vårdsystemet

Trots att Sverige har Europas tredje högsta kostnader per medborgare för vård (källa: EU) så har Sverige både längre väntetider och färre vårdplatser än vad många andra länder i EU har. Det svenska vårdsystemet brister främst inom specialiserad vård.

Det finns dock i Sverige relativt god tillgång till lättillgänglig primärvård såsom vårdcentraler. Det är när läkaren på vårdcentralen konstaterat att du behöver specialiserad vård som väntetiderna ofta blir för långa.

Dessutom är den svenska vården indelad i regioner med långtgående rätt att själva bestämma hur vården i regionen ska organiseras. Det innebär att väntetiderna och däremot uppfyllandet av vårdgarantin varierar kraftigt mellan olika delar av landet.

Som patient har du alltid rättighet till fritt vårdval. Det innebär att det är du som ytterst bestämmer till vilken vårdcentral eller annan vårdgivare du vill gå samt till vilken läkare och mottagning du ska remitteras i det fall du behöver specialiserad vård. Många, men inte alla regioner tillåter dessutom att du söker specialiserad vård på egen hand utan remiss.

Det finns förstås ingen garanti för att den läkare eller mottagning som du vill söka dig till har möjlighet att ta emot dig inom rimlig tid, så det är viktigt att undersöka förutsättningarna först.