Hur lång väntetid jag kan förvänta mig?

När du får en remiss från primärvården till specialiserad vård bör du fråga om förväntad väntetid och om det finns alternativ med kortare väntetid. Om du bor i en region med fritt vårdval är det du själv som ska få bestämma vilken specialistklinik inom området du vill gå till. I praktiken ställs den frågan sällan, utan läkaren remitterar dit hon eller han är van att remittera.

Inför ditt besök bör du undersöka vilka alternativ som finns i din region så att du kan diskutera valet av klinik för remiss med din läkare. När specialistmottagningen. Regionernas väntetider för olika diagnoser finner du här. Statistiken sammanställs av Sveriges kommuner och regioner månadsvis