Fritt vårdval

Patientlagen säger att det är du som patient som ska ha rätt att fritt välja en vårdgivare inom primärvården (vårdcentral eller liknande) samt vårdgivare inom den öppna specialistvården.

Regionerna har olika regler för olika diagnoser kring om det behövs remiss för att få specialistvård eller ej. Du kan söka denna information på din regions hemsida.

Om du besöker en vårdcentral och får en remiss vidare till specialistvård, så har oftast läkaren en förutbestämd specialistmottagning som han vill skicka dig till. Det kan ha att göra med erfarenheter kring väntetider och vårdresultat, men lika gärna slentrian och vad som är enklast för läkaren. Det bästa sättet att få bra specialistvård är att vara väl förberedd, söka information på nätet och fråga andra patienter om deras upplevelser. Du har kanske också sedan tidigare en relation till en läkare som du har förtroende för.

Utomlänsvård

Detsamma gäller om du bor i en region med långa väntetider. Det går utmärkt att söka sig till vårdgivare i andra regioner och din hemmaregion är tvungen att ta kostanden för denna vård. Däremot upphör din hemmaregions ansvar för vårdgarantin om du väljer en vårdgivare i en annan region, eftersom din hemmaregion då inte har något inflytande över väntetiderna.

När det gäller remissregler vid utomlänsvård så är det de remissregler som gäller i i den region som ska utföra vården som gäller. Det betyder att om även om ditt hemmalandsting tillämpar remisskrav för den vård du vill söka, kan du söka på egen hand till specialistmottagning i en region som inte har remisskrav för din diagnos.